CD’s

Bekijk en beluister ons optreden op 24 februari 2024 in de Sint Joriskerk Amersfoort op https://www.youtube.com/watch?v=yLgcEKo4blQ

Onze cd’s zijn ook te beluisteren via Spotify en iTunes.

Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg

Arthur Kerklaan, trompet
Peter Wildeman, orgel

NIEUW!!!   PSALMEN-cd
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen

 1. Psalm 118
 2. Psalm 42
 3. Psalm 43
 4. Samenzang Psalm 86 : 3 en 6
 5. Psalm 105
 6. Samenzang psalm 72 vers 11
 7. Zie ik de bergen (Psalm 121)
 8. Psalm 121
 9. Samenzang Psalm 87 : 1, 4 en 5
 10. Psalm 146
 11. Psalm 100
 12. Psalm 141 in Anglicaanse stijl
 13. Psalm 108
 14. Samenzang Psalm 134 : 1, 2 en 3
 15. Psalm 135 God is groot
 16. Psalm 6
 17. Samenzang Psalm 93 : 1 en 4
 18. Psalm 124
 19. Psalm 122 in Israelische stijl

Prijs: € 12,50 (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg

Ronald IJmerk, piano
Peter Wildeman, orgel

Als de Heiland zal verschijnen

 1. Daar boven is een heerlijk oord
 2. Volle verzeek’ring
 3. Werk want de nacht zal komen
 4. Elk uur elk ogenblik
 5. Daar ruist langs de wolken
 6. Zie ons wachten aan de stromen
 7. Er komen stromen van zegen
 8. Aan des Heilands voeten
 9. Bijna bewogen
 10. Als ‘g in nood gezeten
 11. Dierb’re Heiland mijn Verlosser
 12. Heer ik hoor van rijke zegen
 13. Hij die rustig en stil
 14. Heer wilt U mijn leidsman wezen
 15. Veilig in Jezus armen
 16. Als de Heiland zal verschijnen
 17. Blijf bij mij Heer

Prijs: € 12,50 (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg

Arjan Huizer, piano
Peter Wildeman, orgel

Dierb’re Heiland mijn Verlosser

 1. Psalm 118
 2. Aan des Heilands voeten
 3. ’t Is middernacht en in de hof
 4. Gethsémané
 5. Kruis van Jezus
 6. Als ik in gedachten sta
 7. Met mij in het paradijs
 8. Mijn God waarom verlaat Gij mij
 9. God enkel licht
 10. Dierbre Heiland mijn Verlosser
 11. Draag mij door de nacht
 12. ‘k Heb geloofd en daarom zing ik
 13. Heimwee
 14. Eenmaal thuis
 15. Welk een Vriend is onze Jezus
 16. Vrede zij u
 17. U zij de glorie

Prijs: € 12,50 (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

Chr. Sliedrechts Mannenkoor ‘Ichthus’ o.l.v. Martin Zonnenberg

m.m.v.
ICHTHUS Mannen-Ensemble (IME)
Rineke de Wit, soliste
Marjolein de Wit, fluit
Peter Koetsveld, klarinet
Daniel Sieczkowski, accordeon
Sylvia Maessen, bas
Jaap Klootwijk, percussie
Mark Brandwijk, piano
Ronald IJmker, orgel

Stad van Go(u)d

 1. Jeruzalem o eeuw’ge gouden stad
 2. Psalm 146
 3. Jeruzalem, Jeruzalem
 4. Shalom chaverim
 5. Stad van goud
 6. Hava Nagila
 7. Pianosolo Ose Shalom
 8. IME: Psalm 46
 9. Hine ma tov
 10. Rineke de Wit: Vrede voor Jeruzalem
 11. Troost mijn volk
 12. Instrumentaal: Shir Lashalom
 13. Psalm 100 in Israelische stijl
 14. IME: Go down Moses
 15. Instrumentaal: Donna, donna
 16. Du Hirte Israels
 17. De heilige stad
 18. Rineke de Wit: Adon Olam
 19. Psalm 121

Prijs: € 15,-  € 12,50 (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

Massale Mannenzang vanuit de Grote Kerk van Gorinchem

Chr. Sliedrechts Mannenkoor ‘Ichthus’
Mannenkoor Deo Juvante Kesteren
Mannenkoor DEV Barendrecht
o.l.v. Martin Zonnenberg

Joost van Belzen: vleugel
Peter Wildeman: orgel

‘k Zal Zijn Lof zelfs in de nacht

 1. Psalm 42
 2. O eeuwige Vader sterk in macht
 3. Ere zij aan God, de Vader
 4. Vaste Rots van mijn behoud
 5. Psalm 97
 6. De Heilige stad [piano-improvisatie]
 7. Psalm 121
 8. Troost, troost mijn Volk
 9. Psalm 124
 10. Heilig, heilig, heilig
 11. Wie maar de goede God laat zorgen
 12. Bless The Lord
 13. U alleen bent God en Heere
 14. Psalm 105
 15. Psalm 75
 16. Coming home
 17. Zie ons wachten aan de stromen
 18. Zegen ons algoede

Prijs: € 15,-  € 12,50 (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg

m.m.v.
Joost van Belzen: vleugel
Peter Wildeman: orgel

Zegen komt van boven

 1. Zie ons wachten aan de stromen
 2. Er is een God die hoort
 3. Bless the Lord
 4. U alleen bent God en Heer
 5. Hoe lieflijk zijn uw woningen
 6. Psalm 141
 7. Psalm 42
 8. Zend uw licht en waarheid
 9. Psalm 146
 10. Tienduizend redenen
 11. Leg maar stil je hand in zijn handen
 12. Gij trouwe Herder
 13. Gaan met God
 14. Stil
 15. Ster der wereld
 16. Rots der eeuwen
 17. Nobody knows
 18. Peace like a river
 19. Zegen komt van boven
 20. God zij met u

Prijs: € 15,-  € 12,50 (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

Massale koor- en samenzang uit de Grote Kerk te Tholen
Psalmen en gezangen rondom de Reformatie

m.m.v. Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus
o.l.v. Martin Zonnenberg
Joost van Belzen: orgel

God is een toevlucht

 1. Psalm 46
 2. Ruwe stormen mogen woeden
 3. Psalm 100
 4. Psalm 42
 5. Dit is de dag die God ons schenkt
 6. Psalm 46 (in Israëlische stijl)
 7. Psalm 77
 8. Psalm 75
 9. Wie maar den goeden God laat zorgen
 10. Eens was ik een vreemdeling
 11. O, eeuwige Vader, sterk in macht
 12. Psalm 43
 13. Psalm 121
 14. Amazing Grace
 15. Een vaste Burcht
 16. Blijf bij mij Heer

Prijs: € 15,-  € 12,50 (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

'k Ben reizend naar die stad
met de Urker Mans Formatie o.l.v. Martin Mans
Martin Zonnenberg & Martin Mans orgel
‘k Ben reizend naar die stad

 1. Werk, want de nacht zal komen
 2. De storm
 3. Heer, wilt U mijn Leidsman wezen
 4. Samen te dienen (duet Barend Wiltjer en Pieter Baarssen)
 5. Jezus, die mijn ziel bemint (solist Palle Jorgensen)
 6. Witter dan sneeuw
 7. ’t Scheepken onder Jezus’hoede
 8. Daar boven is een heerlijk oord
 9. ‘k Ben reizend naar die stad (solist Willem de Ridder)
 10. Daar is kracht in het bloed van het Lam (solist Willem de Ridder)
 11. Laat mij slapend op U wachten
 12. Het huis bij de Heer (solist Willem de Ridder)
 13. Volle verzeek’ring
 14. Nader tot U, o Heer
 15. Elk uur, elk ogenblik (duet Arne van Ommen en Ioan Micu)
 16. Zie ons wachten aan de stromen
 17. Tel uw zegeningen (duet Pieter Baarssen en Barend Wiltjer)
 18. Leer mij Uw weg, o Heer
 19. Houd mij vast (duet Pieter Baarssen en Barend Wiltjer)
 20. Zacht’kens en teder (solisten Albert de Borst, Barend Wiltjer, Arne van Ommen)

Prijs: € 15,-  € 12,50 excl. € 2,50 verzendkosten)
Bestellen

met At Once, Jacob Schenk, Jaap Kramer en Marco Hoorn
Ichthus Mannen Ensemble

m.m.v.
André van Vliet, vleugel
Marco den Toom, orgel
Diana Abspoel, hobo
Marjolein de Wit, fluit
Martin de Deugd, viool

Dag en Nacht, Heer

 1. Werk want de nacht zal komen
 2. Dag en nacht, Heer
 3. Ik zal er zijn
 4. Ontmoeting
 5. Hoe groot zijt Gij
 6. Ster in donk’re nachten
 7. Het volk dat in duisternis wandelt
 8. Ster der wereld
 9. Rock a my soul
 10. Rots der eeuwen (IME)
 11. Avondlied
 12. De nieuwe dag
 13. Psalm 121 (vers 1 en 4)
 14. De Heer is mijn licht (IME)
 15. Lof aan de Heer
 16. I see the mountains (At Once)
 17. Vol van Uw licht
 18. Als het leven soms pijn doet (IME)
 19. Licht der wereld
 20. Ave verum (At Once)
 21. Zegenbede

Prijs: € 12,50  € 10,- (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

Chr. Sliedrecht Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg.

m.m.v.
Sharon Kips: soliste
Diana Abspoel: hobo
Elisa Krijgsman: gitaar
Mark Dekkers: bas
Jaap Klootwijk: slagwerk
Jan Willem van Delft: piano
Arjan Breukhoven: orgel

Koning Jezus, lang verwacht

 1. Nu zijt wellekome
 2. Het Kerstverhaal
 3. Hoe leidt dit Kindeke
 4. Süsser die Glocken nie klingen
 5. Stille nacht
 6. ’t Kindeke is geboren
 7. On Christmas Day
 8. Nog altijd wordt verteld
 9. Komt allen tezamen
 10. Koning Jezus lang verwacht
 11. You raise me up
 12. Mary’s Boychild
 13. Mary had a baby
 14. Mary did you know
 15. Afrikaans Kerstlied
 16. Er is hoop
 17. I believe
 18. O Holy night
 19. Ga nu heen in vrede

Prijs: € 15,-  € 10,- (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

Komt-laten-wij-aanbidden

Massale koor- en samenzang van kerstliederen uit de grote kerk van Tholen
o.l.v. Martin Zonnenberg

m.m.v. Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus
Joost van Belzen: vleugel
Peter Wildeman: orgel

Komt laten wij aanbidden…

 1. Komt allen tezamen
 2. Stille nacht, heilige nacht
 3. Vol van pracht
 4. Heerlijk klonk het lied der eng’len
 5. Lofzang van Maria
 6. Hoe leit dit Kindeke
 7. Eer zij God in onze dagen
 8. Daar ruist langs de wolken
 9. O Kind, zo klein en teer
 10. Psalm 98
 11. ’t Was nacht in Beth’lems dreven
 12. Herders bij de kudde
 13. Hoor de eng’len zingen d’ eer
 14. Lofzang van Simeon
 15. Midden in de winternacht
 16. De nacht is zo donker
 17. Er is hoop
 18. Ere zij God

Prijs: € 15,-  € 10,- (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v.
Martin Zonnenberg

Kees de Bruin, piano
Peter Wildeman, orgel

Wijd brak de hemel open

 1. Hoe zal ik U ontvangen (samenzang)
 2. Het volk dat in duisternis wandelt
 3. Nu zijt wellekome (samenzang)
 4. Troost mijn volk
 5. Koning Jezus, lang verwacht
 6. Midden in de winternacht (samenzang)
 7. Leise rieselt der Schnee
 8. Stille nacht
 9. Wijd brak de hemel open
 10. Hoor de engelen zingen (samenzang)
 11. On Christmas Day
 12. Nog altijd wordt verteld
 13. Wij staan aan een kribbe (samenzang)
 14. Ster der Wereld
 15. Komt allen tezamen (samenzang)
 16. Daar blonk een ster
 17. Zoon van God en Zoon van mensen
 18. Ere zij God (samenzang)

Prijs: € 12,50 (excl. € 2,50 verzendkosten)

Bestellen

UITVERKOCHT