Het koor

Naam:

Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser. De Griekse beginletters van deze namen vormen samen het woord ‘Ichthus’. De naam geeft de drijfveer van het koor aan. Zingend getuigen en Zijn Naam verheerlijken door het gezongen lied. Hem lof en eer toebrengen. Vanzelfsprekend sluit het repertoire van het koor hierop aan. Het bestaat voornamelijk uit het eenvoudige Nederlandstalige geestelijke lied, dat met gevoel wordt gezongen. Overigens komen ook klassieke werken en buitenlandstalige repertoire in bescheiden mate voor.


Algemeen:

Het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. (statuten in notariële akte) en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel en fabrieken voor Rotterdam onder inschrijfnummer 40324188.

Het koor is lid van de Kon. Chr. Zangersbond te Voorschoten.

Correspondentie adres: Leiakker 12, 3362 JC Sliedrecht.

Bankrelatie: Rabobank Merwestroom IBAN NL 86 RABO 0359 3725 46


Historie:

Het koor, dat vanaf de oprichting onder de enthousiaste leiding staat van de bekende dirigent en organist Martin Zonnenberg, is in 1986 mede op zijn initiatief ontstaan uit het destijds maandelijks in Sliedrecht op zaterdagmiddag georganiseerde zang- en orgeluur ‘Kom zing met ons’. Het koor werd officieel opgericht in 1989 onder de naam Christelijk Mannenkoor ‘Sliedrecht’. Bij de oprichting telde het koor zo’n 70 leden. Inmiddels is het uitgegroeid tot een vereniging van ca 175 leden. Kwam in de beginjaren het overgrote deel van de leden uit Sliedrecht, thans is het voedingsgebied de gehele Alblasserwaard en omringende plaatsen. Het is mede hierdoor dat de koornaam, die in het verleden als een vanzelfsprekendheid is ontstaan, in 1997 werd aangepast.


Activiteiten:

Het koor verleent veelvuldig haar medewerking aan radio- en televisieopnamen van de Evangelische Omroep. Ook op tal van cd’s is het koor, alleen of in samenwerking met andere koren, te beluisteren.  Uiteraard wordt op veel plaatsen in de regio en daar buiten opgetreden. Zo’n tien optredens per jaar is een gemiddelde, waarbij de thema’s en het repertoire verschillen van Kerst tot Pasen en van vaderlands tot spirituals.


Sfeer:

Het koor is interkerkelijk en kenmerkt zich door een grote gedrevenheid om met elkaar te zingen. Zo kent men op de repetitieavond geen pauze en wordt 1,5 uur aaneengesloten gerepeteerd. Er is een goede band en een grote saamhorigheid, waardoor het een hechte vereniging is. Nieuwe leden worden met open armen ontvangen om hen deelgenoot te maken van de ontspanning die het zingen met elkaar geeft. Een vrijetijdsbesteding die je herhaaldelijk ‘kippenvel’ bezorgt, wanneer je met meer dan 160 mannen een lied zingt. Stoer, uitbundig of teder, ingetogen, het is een beleving die je niet meer loslaat.


Repetities:

Repetitietijd: maandagavond van 20:15 – 21:45 uur in de Grote Kerk van Sliedrecht (Kerkbuurt 131, 3361 BE). U bent van harte welkom en kunt gerust een aantal keren vrijblijvend de repetities meemaken.

Grote-Kerk-Sliedrecht


Foto’s: